Uppsägning av lägenheten
Uppsägning ska ske skriftligen senast vid det månadsskifte som infaller tre månader före önskad avflyttning. Om Du exempelvis vill lämna Din lägenhet den 1 oktober, måste uppsägningen vara oss tillhanda senast den 30 juni.
När Du har sagt upp Din lägenhet är Du enligt hyreslagen skyldig att visa Din lägenhet för nya intressenter.

Avflyttning
Du är skyldig att lämna lägenheten senast klockan 12:00 dagen den dag hyresavtalet upphör att gälla.