Renovera
Sigvardsson Fastigheter AB tillämpar så kallat behovsprövat
underhåll. Det innebär att vi inte utgår från några särskilda
tidsintervaller när det gäller underhållet i våra lägenheter.
Vi har dock en minsta tid som bör ha gått innan en översyn
görs, t.ex 12 år vid tapetsering.
Lägenheten ska dessutom vara i behov av underhåll.
Det räcker alltså inte med att en viss tid har gått sedan
föregående reparation.

Enligt hyreslagen ska varje lägenhet hållas i ett sådant skick,
att den är ”fullt brukbar för det avsedda ändamålet”.
I funktionsdugligheten räknar man till exempel in vitvaror,
vattenkranar och värmeradiatorer, men även underhållet av
tapeter och målning.

Sigvardsson Fastigheter AB kommer till exempel självklart inte
renovera en tapet eller en målning pga av att den inte
'matchar' eller att den inte faller i smaken. I det fallet
måste hyresgästen själv bekosta arbete och material.

Bedömningen sätts i relation till andra lägenheter och ska
motsvara den allmänna uppfattningen om vad som är ”normal”
standard på orten. Det är Sigvardsson Fastigheter AB som
bedömer en lägenhet behöver renoveras. Om resultatet av en
översyn blir att vissa saker i lägenheten är i behov av
reparation, lägger Vi in arbetet i en tidplan för åtgärdande.

Men det innebär inte att man som hyresgäst kan kräva
reparation så fort målning eller tapeter inte är i
fullgott skick. Om lägenheten är i dåligt skick på grund
av att man varit oaktsam eller lägenheten utsatts för
onormalt slitage, har man i allmänhet inte rätt att kräva
att den åtgärdas. Man blir då dessutom skyldig att
ersätta hyrevärden för skadan

Renovera själv
Du har rätt att själv måla eller tapetsera i din lägenhet.
Andra saker som du får utföra är till exempel att byta golvlister,
innerdörrar eller montera persienner. Tänk dock på att
arbetena måste göras fackmannamässigt och att förändringen,
valet av färger till exempel, inte får vara för extrem.
Då kan du bli skyldig att ersätta kostnaden för att återställa
bostaden i ursprungligt skick när du flyttar från lägenheten.

Det är inte tillåtet att ändra lägenhetens planlösning genom
att ta bort eller sätta upp en fast vägg eller göra ett valv
mellan två rum. Eller att måla eller sprutlackera köksluckor,
garderobsluckor eller garderobsdörrar.

Du får heller inte byta ut fast köksutrustning, montera
köksfläkt med anslutning till befintligt ventilationssystem
eller bygga om ett separat duschrum eller klädkammare till
bastu. Om du gör det kan du bli tvingad att omgående
återställa lägenheten.

Du får inte kakla eller måla själv i ditt badrum. Eftersom
fuktspärren i badrummet är viktig är det inte heller tillåtet
att borra i väggar eller golv utan husvärdens tillåtelse.

Elinstallationer och lagning av elektrisk utrustning ska du
överlåta till en fackman. Felanmäl till oss om
strömbrytare, vägguttag och fasta installationer behöver
lagas eller bytas.

Om du är osäker på vad du själv får göra i lägenheten kan du
alltid kontakta Sigvardsson Fastigheter AB för råd.