Tillträde
När Du flyttar in har vi besiktigat lägenheten tillsammans med
avflyttande hyresgäst. Tillträde till lägenheten har Du klockan
12:00 den dag hyresavtalet börjar gälla.

Personuppgiftslagen (PuL)
De personuppgifter som Sigvardsson Fastigheter AB inhämtar
om Dig är endast de som är nödvändiga för att kunna
administrera och formulera hyresavtal och tillgodose
Dina önskemål som hyresgäst.

Elabonnemang
Du måste teckna ett elabonnemang för lägenheten innan Du
flyttar in. Tag kontakt med den elleverantör du vill ha.
I vissa lägenheter finns dock inte möjligheten att teckna
eget elabonnemang. Hyresgästen debiteras i dessa fall för
el via hyresavin. Kilowatt priset per timme blir då
detsamma som Vi har tecknat avtal på.

Hemförsäkring
För att skydda Dig mot ekonomiska förluster vid inbrott, skada,
brand eller översvämning är det viktigt att Du har en
hemförsäkring. Det kan också inträffa saker som gör att Du blir
skadeståndsskyldig. Du måste därför ta kontakt med ett
försäkringsbolag för att teckna hemförsäkring.
Fastighetsägarens försäkring täcker inte Din egendom
vid brand, översvämning eller skada.

Brandskyddsutrustning
Brandskyddsutrustning räddar många liv varje år.
Vi tillhandahåller brandvarnare och i vissa lägenheter även
brandsläckare och brandfilt i Din lägenhet.
Det är Ditt ansvar att byta batteriet i brandvarnaren
när detta är slut.
Brandskyddsutrustningen tillhör fastigheten och får inte
tas ifrån lägenheten. Vi kontrollerar att den finns kvar
vid avflyttningsbesiktningen.