Hyresinbetalning
Hyran skall betalas i förskott, senast den sista vardagen före
varje kalendermånads utgång.
Hyresavierna sänds till Dig månadsvis eller för flera månader.
Du kan också betala till oss via autogiro eller få hyresavin
direkt till din mail.
Kontakta oss om Du är intresserad av detta.

Var noga med att betala hyran i tid. Enligt jordabalken 12:42
förlorar hyresgästen sin besittningsrätt till lägenheten
redan efter en veckas sen betalning. Vi skickar efter denna
tid en påminnelse med ränta och påminnelseavgift och efter
ytterligare sju dagar lämnar vi ärendet till inkasso och säger
upp hyreskontraktet. Även om Du inte fått någon hyresavi är
Du, enligt jordabalken och hyreskontraktet, skyldig att
betala hyran i tid. Det kan göras direkt till vårt bankgiro.
Kontakta oss omedelbart om Du får problem med en
hyresinbetalning.